Spin off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Spin off

Spin off💼 - Відокремити, відділити

Синоніми: Separate, create a new company

Це фразове дієслово використовується, коли компанія відокремлюється від своєї материнської компанії, щоб створити нову компанію. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "spin" (крутити) та прийменника "off" (від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The company decided to spin off its software division. (Компанія вирішила відокремити свій підрозділ програмного забезпечення.)
  • The new startup was spun off from a larger corporation. (Новий стартап був відокремлений від більшої корпорації.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023