Stand in

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Stand in

Stand in👥 - Замінювати, заміщати

Синоніми: Replace, substitute

Це фразове дієслово використовується, коли одна людина замінює іншу на роботі або в іншій ситуації. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "stand"(стояти) та прийменника "in"(в).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I'm standing in for my colleague while she's on vacation. (Я заміщую свою колегу, поки вона відпочиває.)
  • Can you stand in for me at the meeting tomorrow? (Чи можете ви замінити мене на зустрічі завтра?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023