Stand out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Stand out

Stand out👀 - Виділятися, бути помітним

Синоніми: Be noticeable, be prominent

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно сказати, що щось або хтось відрізняється від інших, є помітним або виділяється. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "stand"(стояти) та прийменника "out"(назовні).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Her red dress really stands out in the crowd. (Її червона сукня дійсно виділяється в толпі.)
  • The new building stands out from the old ones. (Нова будівля виділяється серед старих.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023