Start off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Start off

Start off🚀 - Починати, розпочинати

Синоніми: Begin, commence, initiate

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно почати щось робити або розпочати якусь дію. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "start"(починати) та прийменника "off"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Let's start off the meeting with a quick introduction. (Давайте розпочнемо зустріч з короткого вступу.)
  • I always start off my day with a cup of coffee. (Я завжди починаю свій день з чашки кави.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023