Start out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Start out

Start out🏁 - Починати, розпочинати

Синоніми: Begin, commence

Це фразове дієслово використовується, коли починається якийсь процес або діяльність. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "start"(починати) та прийменника "out"(з-поміж).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I started out as a teacher, but now I'm a writer. (Я починав як вчитель, але зараз я письменник.)
  • We started out early in the morning to avoid traffic. (Ми почали рано вранці, щоб уникнути трафіку.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023