Stray from

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Stray from

Stray from🚶‍♂️ - Відхилятися від, відступати від

Синоніми: Deviate from, depart from

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати відхилення від певного стандарту, правила або шляху. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "stray"(заблукати) та прийменника "from"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Don't stray from the main topic. (Не відхиляйся від головної теми.)
  • The company is straying from its original mission. (Компанія відхиляється від своєї початкової місії.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023