Strike back

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Strike back

Strike back🥊 - Відповісти у відповідь, відбитися

Синоніми: Respond, retaliate

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно відповісти на атаку або напад. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "strike" (ударити) та прийменника "back" (назад).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The army struck back against the enemy's attack. (Армія відповіла на напад ворога.)
  • He struck back with a witty remark. (Він відповів гостроумним зауваженням.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023