Supplement with

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Supplement with

Supplement with📝 - Доповнити чимось

Синоніми: Add to, enhance with

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно додати щось до чогось іншого, щоб зробити його повнішим або кращим. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "supplement" (доповнювати) та прийменника "with" (з).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • You can supplement your diet with vitamins. (Ви можете доповнити свій раціон вітамінами.)
  • The teacher supplemented the textbook with additional materials. (Вчитель доповнив підручник додатковими матеріалами.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023