Talk through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Talk through

Talk through🗣️ - Обговорити, розібратися

Синоніми: Discuss, analyze

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно обговорити певну тему або проблему, щоб зрозуміти її краще. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "talk"(розмовляти) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Let's talk through the details of the project. (Давайте розберемо деталі проекту.)
  • I need to talk through my feelings with someone. (Мені потрібно обговорити свої почуття з кимось.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023