Tell off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Tell off

Tell off🗣️ - Вибранити, наругатися

Синоніми: Scold, reprimand

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно висловити своє невдоволення або критикувати когось за щось. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "tell"(розповідати) та прийменника "off"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • My boss told me off for being late. (Мій начальник вибранив мене за те, що я запізнився.)
  • Don't tell off your little sister for making a mistake. (Не наругайся на свою молодшу сестру за помилку.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023