Test out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Test out

Test out🧪 - Перевірити, випробувати

Синоніми: Check, try out

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно перевірити якусь ідею, продукт або послугу, щоб побачити, чи працює вона насправді. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "test"(тестувати) та прийменника "out"(назовні).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I want to test out this new recipe before serving it to guests. (Я хочу випробувати цей новий рецепт перед подачею гостям.)
  • Let's test out the new software before we buy it. (Давайте випробуємо нове програмне забезпечення перед тим, як купувати його.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023