Think through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Think through

Think through🤔 - Продумати

Синоніми: Consider, ponder, contemplate

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно ретельно продумати певну ситуацію або проблему. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "think"(думати) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to think through my options before making a decision. (Мені потрібно ретельно продумати свої варіанти перед тим, як приймати рішення.)
  • Let's think through all the possible outcomes before we take action. (Давайте ретельно продумаємо всі можливі наслідки, перш ніж діяти.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023