Think up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Think up

Think up💡 - Вигадати, придумати

Синоніми: Invent, create, devise

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно придумати щось нове або знайти рішення для проблеми. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "think"(думати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Can you think up a new idea for the project? (Чи можете ви придумати нову ідею для проекту?)
  • I need to think up a good excuse for being late. (Мені потрібно вигадати хорошу виправдання за запізнення.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023