Thumb through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Thumb through

Thumb through👍 - Швидко переглядати

Синоніми: Quickly browse, skim

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно швидко переглянути книгу, журнал або документ, не читаючи його повністю. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "thumb"(перегортати сторінки пальцями) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I like to thumb through magazines at the doctor's office. (Мені подобається швидко переглядати журнали в кабінеті лікаря.)
  • She thumbed through the book to find the answer. (Вона швидко переглянула книгу, щоб знайти відповідь.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023