Touch off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Touch off

Touch off🔥 - Спричинити, викликати

Синоніми: Trigger, cause, set off

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати подію або дію, яка спричиняє наслідки або реакцію. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "touch"(доторкатися) та прийменника "off"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • His careless words touched off a heated argument. (Його недбалі слова спричинили запалену аргументацію.)
  • The announcement touched off a wave of protests. (Оголошення спричинило хвилю протестів.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023