Trade in

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Trade in

Trade in💱 - Обмінювати

Синоніми: Exchange, swap

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно обміняти один предмет на інший, зазвичай з доплатою. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "trade" (торгувати) та прийменника "in" (в).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I'm going to trade in my old car for a new one. (Я збираюся обміняти свою стару машину на нову.)
  • She traded in her phone for a newer model. (Вона обміняла свій телефон на новіший модель.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023