Train up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Train up

Train up🏋️‍♀️ - Тренувати, навчати

Синоніми: Teach, prepare

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно навчити або підготувати когось до виконання певної роботи або діяльності. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "train"(тренувати) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to train up my employees on the new software. (Мені потрібно навчити моїх працівників новому програмному забезпеченню.)
  • She trained up for the marathon by running every day. (Вона підготувалася до марафону, бігаючи кожен день.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023