Tune out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Tune out

Tune out🙉 - Відключитися, не слухати

Синоніми: Ignore, not pay attention, disconnect

Це фразове дієслово використовується, коли людина не бажає слухати або уважно сприймати інформацію. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "tune"(налаштовувати) та прийменника "out"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I always tune out when my boss starts talking about his personal life. (Я завжди відключаюся, коли мій начальник починає розповідати про своє особисте життя.)
  • She tunes out the noise by listening to music. (Вона відключається від шуму, слухаючи музику.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023