Answer for

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Answer for

Answer for👮‍♂️ - Відповідати за

Синоніми: Take responsibility for, be accountable for

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно відповісти за свої дії або вчинки. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "answer"(відповідати) та прийменника "for"(за).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • He will have to answer for his mistakes. (Він повинен буде відповісти за свої помилки.)
  • The company must answer for the environmental damage it caused. (Компанія повинна відповісти за збитки довкіллю, які вона спричинила.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023