Undergo out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Undergo out

Undergo out👊 - Пройти, пережити

Синоніми: Go through, experience

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати проходження певного процесу або переживання певної ситуації. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "undergo"(піддаватися) та прийменника "out"(назовні).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I had to undergo out a difficult surgery last year. (Мені довелося пройти складну операцію минулого року.)
  • She underwent out a lot of stress during her exams. (Вона пережила багато стресу під час своїх іспитів.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023