Undergo off

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Undergo off

Undergo off👊 - Пройти, пережити

Синоніми: Go through, experience

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати проходження певного процесу або переживання певної ситуації. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "undergo"(пройти, пережити) та прийменника "off"(від).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I had to undergo off a difficult surgery last year. (Мені довелося пройти складну операцію минулого року.)
  • She underwent off a lot of stress during her exams. (Вона пережила багато стресу під час своїх іспитів.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023