Usher in

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Usher in

Usher in🎉 - Відкривати, започатковувати

Синоніми: Introduce, initiate, begin

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати початок нової ери, періоду або події. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "usher"(вести) та прийменника "in"(в).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The new president's policies will usher in a new era of prosperity. (Політика нового президента започаткує нову еру процвітання.)
  • The invention of the internet ushered in a new age of communication. (Винахід інтернету відкрив нову еру комунікації.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023