View with

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

View with

View with👀 - Дивитися з

Синоніми: Look at from a certain perspective

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати погляд на щось з певної точки зору. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "view"(дивитися) та прийменника "with"(з).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I view the situation with optimism. (Я дивлюся на ситуацію з оптимізмом.)
  • She views the world with a critical eye. (Вона дивиться на світ з критичним поглядом.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023