Vie with

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙





Vie with

Vie with🏆 - Конкурувати з

Синоніми: Compete with

Це фразове дієслово використовується, коли одна людина, група або організація змагається з іншою людиною, групою або організацією за щось. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "vie"(змагатися) та прийменника "with"(з).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Our company is vying with three others for the contract. (Наша компанія конкурує з трьома іншими за контракт.)
  • The two athletes are vying with each other for the gold medal. (Два спортсмени змагаються між собою за золоту медаль.)
  • ...




Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.



Ⓒ Принтслон 2023