Vote out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Vote out

Vote out🗳️ - Висунути з посади, відсторонити

Синоніми: Remove from office, dismiss

Це фразове дієслово використовується, коли говорять про висування когось з посади або відсторонення від влади. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "vote"(голосувати) та прийменника "out"(за межами).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The citizens voted out the corrupt politician. (Громадяни висунули з посади корумпованого політика.)
  • The board of directors voted out the CEO. (Рада директорів відсторонила генерального директора.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023