Answer to

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Answer to

Answer to📞 - Відповідати на

Синоніми: Respond to, reply to

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно дати відповідь на запитання або вимогу. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "answer"(відповідати) та прийменника "to"(на).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to answer to the email from my boss. (Мені потрібно відповісти на електронний лист від мого начальника.)
  • She always answers to her phone when it rings. (Вона завжди відповідає на свій телефон, коли він дзвонить.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023