Argue out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Argue out

Argue out💬 - Обговорити, вирішити спір

Синоніми: Discuss, settle a dispute

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно обговорити питання або вирішити спір. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "argue"(сперечатися) та прийменника "out"(до кінця).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • We need to argue out the details of the contract. (Ми повинні обговорити деталі контракту.)
  • They argued out their differences and came to a compromise. (Вони обговорили свої різниці та прийшли до компромісу.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023