Write down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Write down

Write down📝 - Записати

Синоніми: Jot down, note, record

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно записати інформацію на папір або в інший носій. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "write"(писати) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • Please write down your name and address. (Будь ласка, запишіть своє ім'я та адресу.)
  • I always write down my ideas in a notebook. (Я завжди записую свої ідеї в зошит.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023