Zip through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Zip through

Zip through🏎️ - Пролетіти, пройти швидко

Синоніми: Move quickly through, pass through quickly

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно зробити щось швидко та ефективно. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "zip"(швидко рухатися) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I can zip through this book in a few hours. (Я можу швидко прочитати цю книгу за кілька годин.)
  • She zipped through the airport to catch her flight. (Вона швидко пройшла через аеропорт, щоб встигнути на свій рейс.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023