Zip along

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Zip along

Zip along🏎️ - Швидко рухатися, мчатися

Синоніми: Move quickly, speed along

Це фразове дієслово використовується, коли щось рухається дуже швидко. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "zip"(швидко рухатися) та прийменника "along"(вздовж).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The car zipped along the highway. (Машина швидко рухалася по шосе.)
  • The kids were zipping along on their bikes. (Діти швидко їхали на своїх велосипедах.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023