Zone in on

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Zone in on

Zone in on🎯 - Сфокусуватися на чомусь

Синоніми: Focus on, concentrate on

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно зосередитися на певному питанні або темі. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "zone"(зонувати) та прийменника "in"(в).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to zone in on my studies if I want to pass the exam. (Мені потрібно сфокусуватися на навчанні, якщо я хочу скласти іспит.)
  • The coach told the team to zone in on their opponents' weaknesses. (Тренер сказав команді сфокусуватися на слабкостях супротивників.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023