Zoom out

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Zoom out

Zoom out🔍 - Віддалитися, зменшити масштаб

Синоніми: Reduce scale, move away

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно зменшити масштаб зображення або віддалитися від об'єкту. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "zoom"(збільшувати масштаб) та прийменника "out"(назовні).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to zoom out to see the whole picture. (Мені потрібно віддалитися, щоб побачити всю картину.)
  • Can you zoom out a bit so I can see the whole room? (Чи можете ви зменшити масштаб трохи, щоб я міг побачити всю кімнату?)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023