Zoom up

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Zoom up

Zoom up🚀 - Швидко підніматися

Синоніми: Move quickly upwards

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно описати швидкий рух вгору. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "zoom"(швидко рухатися) та прийменника "up"(вгору).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The rocket zoomed up into the sky. (Ракета швидко піднялася в небо.)
  • The elevator zoomed up to the top floor. (Ліфт швидко піднявся на останній поверх.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023