Zoom through

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Zoom through

Zoom through🚀 - Пролетіти швидко, промчатися

Синоніми: Move quickly through, pass by quickly

Це фразове дієслово використовується, коли щось робиться дуже швидко або коли щось проминається дуже швидко. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "zoom"(швидко рухатися) та прийменника "through"(через).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to zoom through this book before the exam. (Мені потрібно швидко прочитати цю книгу перед іспитом.)
  • The car zoomed through the intersection. (Машина промчалася через перехрестя.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023