Do over

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙

Do over

Do over🔄 - Переробити, повторити

Синоніми: Redo, repeat

Це фразове дієслово використовується, коли потрібно зробити щось знову, зазвичай через те, що попередній результат був незадовільним. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "do"(робити) та прийменника "over"(знову).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • I need to do the project over because I made a mistake. (Мені потрібно переробити проект, бо я зробив помилку.)
  • Can you do the presentation over? It wasn't clear the first time. (Чи можете ви повторити презентацію? Перший раз вона була не зрозумілою.)
  • ...
Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.Ⓒ Принтслон 2023